Godet profesoresha Çeliku: “Teuta Arifi vepron me diktaturë, sepse ashtu e edukoi shkolla e komunizmit”

Teuta Arifi vepron me diktaturë, sepse ashtu e edukoi shkolla e komunizmit që vetëm këtë drejtim posedonte.
Teuta Arifi, rri larg organizatave joqeveritare sepse ti je shumë e vogël karshi punës tyre të madhe!
Apeloj që “LOJA” dhe të gjithë ne që kemi OJQ të njoftojmë ambasadat të cilat Teuta Arifi di vetëm t’i gënjejë. Çdo komunë përkrah dhe financon OJQ-të, ndërsa Teuta i ndalon.

MeLOJËN

POSHTËDIKTATURA

Gjyla Çeliku